Dịch vụ Hosting

Bảng giá hosting

HOSTING LINUX

Gói BW01

70,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW04

199,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW05

260,000 VNĐ/ Tháng

Dung lượng 600MB 1000 MB 1500 MB 2000 MB 3000MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền 1 2 3 5 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 5 10 10 15 20
My SQL 1 2 3 5 20
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

HOSTING WINDOW

Gói BW01

70,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW02

110,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW03

160,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW04

199,000 VNĐ/ Tháng

Gói BW05

260,000 VNĐ/ Tháng

Dung lượng 600MB 1000 MB 1500 MB 2000 MB 3000 MB
Băng thông Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Tên miền 1 2 3 5 5
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7
Uptime 99% 99% 99% 99% 99%
Sao lưu tự động Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Sub domain 5 10 10 15 20
MS SQL Server 1 2 3 5 20
My SQL 1 2 3 5 20
Thanh toán tối thiểu

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua

12 tháng

Đặt mua